BAGTERP
IDRÆTSFORENING
Samværsregler
 
Idræt handler meget om følelser og oplevelser. Her skal være plads til både sejrsknus, et klap på skulderen eller en trøstende omfavnelse til dem, som føler nederlag eller har slået sig. Det er naturligt, at trænere og instruktører i træningssituationer har kropskontakt med spillerne eller gymnaster, idet idræt handler om at bruge kroppen, mærke og beherske den. 
 
Bagterp Idrætsforening har fastsat samværsregler for foreningens arbejde med børn og unge. Samværsreglerne har to formål: 
 
At skabe tryghed for forældre, der sender deres børn til vores idrætsaktiviteter. 
At give opbakning til trænere, instruktører og holdledere, så de trygt kan udføre deres arbejde i foreningen. 
 
Det er vigtigt her at slå fast, at samværsreglerne ikke kan stå alene. Det væsentlige er den daglige opmærksomhed og samtaler om tingene, hvor åbenhed er en nødvendighed. Det er vigtigt, at man giver udtryk for tingene, hvis man undrer sig over noget, så der ikke skabes unødige myter og rygter. Alle har et medansvar, og overordnet gælder det om at bruge den sunde fornuft.
 
Børneattest
En børneattest er en straffeattest, som indeholder oplysninger om visse seksualforbrydelser begået mod børn under 15 år samt visse overtrædelser af terrorlovgivningen. 
 
Bagterp Idrætsforeningen indhenter en gang årligt børneattest på alle over 15 år, som er trænere, instruktører, holdledere og bestyrelsesmedlemmer samt øvrige personer med fast tilknytning til foreningens børne- og ungdomsafdelinger. 
 
Kun trænere, instruktører m.fl. uden anmærkninger på børneattesten kan være aktive i foreningen. 
 
Klubture 
Der skal min. deltage 2 voksne på klubture, og der bør være minimum en træner/instruktør af samme køn som deltagerne. For at opnå dette kan der laves aftale om, at forældre deltager på ture.
 
Vi tilstræber, at drenge og piger sover hver for sig på ture. Trænere/instruktører kan sove sammen med børnene, hvis det skønnes nødvendigt eller fornuftigt.
 
Omklædning og badning 
Drenge og piger klæder om og bader hver for sig. 
 
Trænere, instruktører og holdledere af modsatte køn end spillerne/gymnasterne må ikke opholde sig i omklædningsrummet under omklædning og bad. Trænere, instruktører og holdledere kan evt. opholde sig i omklædningsrummet i forbindelse med taktikmøde, i halvlegen og efter kampen. Dog skal trænere, instruktører og holdledere altid sikre sig, at spillerne er færdige med at klæde om og bade.
 
Omgangstone, væremåde og ansvar 
Vi respekterer hinanden, taler ordentligt og forsøger at være lydhøre og konstruktive. 
 
Som træner og instruktør er man et forbillede for børn og unge, og derfor skal man altid kunne stå inde for sine handlinger.
 
Blufærdighed
Vi respekterer børnenes blufærdighed. Der skal altid være to trænere, instruktører eller holdledere vidende om situationer, som kræver særlig fysisk kontakt, for eksempel ved eftersyn for skader. 
 
Der tilstræbes størst mulig åbenhed om situationer, som kan give anledning til misforståelser.
 
Udfordringer og grænser
Mange idrætsaktiviteter er fysiske og kan være udfordrende for det enkelte barn. Trænere og instruktører skal vurdere konkret, hvorvidt aktiviteten vil overskride barnets personlige grænser. 
 
Vold og trusler om vold
Fysisk og psykisk vold og trusler om vold er uacceptabel – uanset årsag. Fysisk vold er slag, spark, skub og lignende, og psykisk vold er mobning, chikane, trusler og andre nedsættende bemærkninger. 
 
Alle tilfælde af vold eller trusler om vold skal indberettes til afdelingsbestyrelsen, der reagerer med bortvisning af den voldelige eller truende – uanset årsagen. I særlige tilfælde kan reaktionen være begrænset til en advarsel med sikkerhed for øjeblikkelig bortvisning i gentagelsestilfælde.
 
Alkohol og rygning
Vi vil ikke acceptere, at klubbens aktive medlemmer optræder berusede på banen under igangværende kampe, stævner eller til træning.
 
Gældende regler om udskænkning af alkohol og forbud mod spirituskørsel samt lov om røgfri miljøer skal overholdes.
 
Sociale medier og billeder
Der er ifølge persondataloven tilladt at offentliggøre situationsbilleder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet.
 
Man må ikke offentliggøre portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, uden først at indhente samtykke fra personen. 
 
Transport af børn og unge 
Uanset om det er trænere, instruktører eller forældre, der kører i forbindelse med idræts-arrangementer, skal alle være fastspændt i overensstemmelse med gældende færdselsregler, og de gældende hastighedsbegrænsninger skal overholdes.
Bagterp Idrætsforening | Fuglsigvej 52 | 9800 Hjørring