Til bestyrelsen
Arbejdsfordeling
Liste over den interne fordeling af opgaver i bestyrelsen findes her:
Forventninger
  • Du er aktiv gymnast, instruktører eller forælder til aktiv gymnast, og du brænder for gymnastik
  • Du har dit eget ansvarsområde og klarer praktiske opgaver
  • Du planlægger og deltager i aktiviteter på tværs af foreningen
  • Du er bevidst om din rolle som leder for instruktører, hjælpetrænere og spurtere
  • Du er åben for nye aktiviteter og deltager i videreudvikling af foreningen
  • Du arbejder for at skabe fællesskab på tværs af foreningen
  • Du står inde for foreningens mål og forventninger
  • Du er loyal overfor bestyrelsen både indadtil og udadtil
  • Du deltager i bestyrelsesmøder, ledermøder, opvisningsweekenden og lejlighedsvis andre møder
  • Du er kontaktperson for 2-4 hold i forhold til instruktører, hjælpeinstruktører, spurtere, gymnaster og forældre
Kontaktperson
Alle hold har tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen. Formålet er at skabe en direkte kontakt til bestyrelsen, ligesom det er kontaktpersonen, der i samarbejde med den enkelte instruktør/hjælpetræner løser evt. problemer og opgaver omkring holdet og er behjælpelig med praktiske opgaver som f.eks. gennemlæsning af breve med informationer til holdet.
 
Kontaktpersonen besøger holdet 1-2 gange i løbet af sæsonen, deltager ved vejledning fra DGI og kan evt. deltage i forældremøder og lignende.
 
Kontingent-takster - Børn og Unge
Børn                       1 time            kr. 425,00
Børn                 1 1/4 time            kr. 475,00
Børn og unge          1 ½ time       kr. 500,00
Far/Mor/Barn           1 time           kr. 575,00 (barn 350 kr + voksen 225 kr)
Efter nytår halveres taksten på holdene.

Kontingent-takster - Voksne 
Voksne                   1 time             kr. 550,00
Voksne              1 1/4 time            kr. 575,00
Voksne               1 ½ time             kr. 600,00 (hold, der ikke træner på ferie-/helligdage)
Voksne               1 ½ time             kr. 650,00 (hold, der træner på ferie-/helligdage)
Efter nytår halveres taksten på holdene.
 
Mærkedage
Bestyrelsen køber gaver til instruktører, hjælpeinstruktører, spurtere og bestyrelsesmedlemmer i anledning af følgende mærkedage:
- Runde fødselsdage: Gave/gavekort på 200 kr.
- Konfirmationer: Gavekort til biografbillet
- Barsel: Gave/gavekort på 200 kr.
- Bryllup: Gave/gavekort på 200 kr.

Omkostningsgodtgørelse
Omkostningsgodtgørelse udbetales medio januar.
- Formand, kasserer og sekretær       kr. 3.500,00 pr. år
- Medlem og suppleant                       kr. 3.000,00 pr. år

Tøj
Bestyrelsesmedlemmer får ved start i foreningen en jakke og en t-shirt, som skal bruges ved arrangementer i og udenfor foreningen.
 
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen vælges for en periode på to år. Suppleanter vælges for en periode på et år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.
 
Valgt ind i 2017: Anne Møller Jørgensen, Christina Foss-Juul og Kristiane Stevns Orlemann
Valgt ind i 2018: Lone Christensen, Pernille Skov, Sofie Egholm (suppleant) og Johnny Søndergaard Lundberg (suppleant)

Revisorer valgt i 2018: Thomas Tøttrup Jørgensen og Heine Høst 
Bagterp Idrætsforening | Fuglsigvej 52 | 9800 Hjørring