Til bestyrelsen
Arbejdsfordeling
Liste over den interne fordeling af opgaver i bestyrelsen findes her:
Forventninger
  • Du er aktiv gymnast, instruktører eller forælder til aktiv gymnast
  • Du har dit eget ansvarsområde og klarer praktiske opgaver
  • Du planlægger og deltager i aktiviteter på tværs af foreningen
  • Du er bevidst om din rolle som leder for instruktører, hjælpetrænere og spurtere
  • Du er åben for nye aktiviteter og deltager i videreudvikling af foreningen
  • Du arbejder for at skabe fællesskab på tværs af foreningen
  • Du står inde for foreningens mål og forventninger
  • Du er loyal overfor bestyrelsen både indadtil og udadtil
  • Du deltager i bestyrelsesmøder, ledermøder, opvisningsweekenden og lejlighedsvis andre møder
  • Du er kontaktperson for 2-4 hold i forhold til instruktører, hjælpeinstruktører, spurtere, gymnaster og forældre
Kontaktperson
Alle hold har tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen. Formålet er at skabe en direkte kontakt til bestyrelsen, ligesom det er kontaktpersonen, der i samarbejde med den enkelte instruktør/hjælpetræner løser evt. problemer og opgaver omkring holdet og er behjælpelig med praktiske opgaver som f.eks. gennemlæsning af breve med informationer til holdet.
 
Kontaktpersonen besøger holdet 1-2 gange i begyndelsen af sæsonen og efter behov.
 
Kontingent-takster - Børn og Unge
Børn                               1 time           kr. 525,00 - efter nytår: kr. 325,00
Børn til og med 5. kl         1,5 time        kr. 625,00 - efter nytår kr. 375,00
Unge 6.kl - 9. kl               1,5 time        kr. 775,00 - ingen tilmelding efter nytår
 
Far/Mor/Barn                   1 time           kr. 625,00 (barn 375 kr + voksen 275 kr) - efter nytår kr. 400,00
Familiehold                      1 time           kr. 200,00 for 1 - 2 voksne, kr. 150,00 pr. barn

Kontingent-takster - Voksne 
Voksne                   1 time             kr. 625,00 - efter nytår kr. 375,00
Voksne              1 1/4 time            kr. 650,00 - efter nytår kr. 375,00
Voksne               1 ½ time             kr. 675,00 (hold, der ikke træner på ferie-/helligdage)- efter nytår kr. 400,00
Voksne               1 ½ time             kr. 725,00 (hold, der træner på ferie-/helligdage) - efter nytår kr. 425,00
Pensionister         fast pris              kr. 500,00
 
Mærkedage
Bestyrelsen køber gaver til instruktører, hjælpeinstruktører, spurtere og bestyrelsesmedlemmer i anledning af følgende mærkedage:
- Runde fødselsdage: Gave/gavekort på 200 kr.
- Konfirmationer: Gavekort på 100 kr.
- Barsel: Gave/gavekort på 200 kr.
- Bryllup: Gave/gavekort på 200 kr.

Omkostningsgodtgørelse
Omkostningsgodtgørelse udbetales medio januar.
- Formand, kasserer og sekretær:         kr. 4.000,00 pr. år
- Medlem og (aktiv) suppleant:             kr. 3.000,00 pr. år
- Bogføring:                                        kr. 5000,00 pr. år 

Tøj
Bestyrelsesmedlemmer får ved start i foreningen foreningstøj, som skal bruges ved arrangementer i og udenfor foreningen.
 
Valg til bestyrelsen
Bestyrelsen vælges for en periode på to år. Suppleanter vælges for en periode på et år. Halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert år.

Valgt ind i 2018: Lone Christensen og Pernille Skov
Valgt ind i 2019: Kristiane Stevns Orlemann, Christina Andersen, Majken Sundby, Ann Høier Ansbjerg McIlhargey (suppleant) og Johnny Søndergaard Lundberg (suppleant)
Valgt ind i 2020: Lone Christensen, Pernille Skov, Vibeke Hansen, Lene Faurholt Gravgaard (suppleant)

Revisorer valgt i 2019: Thomas Tøttrup Jørgensen og Heine Høst  - aflønnes med gavekort på 200 kr. samt frikontingent.
Revisorer valgt i 2020: Heine Høst og Ivan Nielsson -  aflønnes med gavekort på 200 kr. samt frikontingent.
Bagterp Idrætsforening | Fuglsigvej 52 | 9800 Hjørring