Til forældre og gymnaster
 
Forventninger til forældre
  • Du bakker op omkring dit barns gymnastik og sørger for, at barnet er mødt op og klædt om i god tid
  • Du læser de informationer, som instruktører og bestyrelse udsender om holdet, opvisningsweekenden mv.
  • Du kontakter/orienterer instruktørerne eller kontaktpersonen ved eventuelle problemer omkring dit barn
  • Du hjælper til, hvis du opholder sig i hallen
  • Du deltager i nødvendigt omfang i gymnastiktræningen efter instruktørens ønsker
  • Du hjælper med at rydde op efter træning, når der er mange redskaber, der skal på plads
  • Du giver en hjælpende hånd i forbindelse med holdarrangementer, kørsel til opvisninger, opvisningsweekenden og Dana Cup
  • Du respekterer den træning, der foregår i hallen
  • Du taler ikke i mobiltelefon inde i hallen
Hjælp til opvisning og Dana Cup
Foreningen har brug for din hjælp.

I forbindelse med opvisningsweekenden i marts drejer det sig om klargøring og transport af redskaber fredag, førstehjælper lørdag, programsalg lørdag og søndag. Information om vagter følger.
 
I forbindelse med Dana Cup i uge 30 på Bagterp Skolen drejer det sig om klargøring/tømning af klasselokaler, brand-/telefonvagt i løbet af ugen, bemanding af cafeteriet i løbet af ugen samt afsluttende oprydning på skolen. Information om vagter følger.
 
Holdbillede
Der tages et holdbillede af alle hold i forbindelse med lokalopvisningen. Billedet koster ca. 60 kr. – endelig pris oplyses senere.
 
Kontaktperson
Alle hold har tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen. Du er altid velkommen til at kontakte vedkommende, hvis der er noget, du har spørgsmål i forhold til holdets instruktører eller foreningen generelt. Kontaktpersonen besøger holdet 1-2 gange i løbet af sæsonen.
 
Kontingent
Tilmelding til holdene og betaling foregår online via dankort på denne hjemmeside, og tilmeldingen åbner i begyndelsen af august - Datoen fremgår af kalenderen.
 
Opvisning
Sæsonen slutter traditionen tro med vores opvisningsweekend, som ligger medio marts - Datoen fremgår af kalenderen
Lørdag er der DGI-opvisning, hvor vi får besøg af hold fra hele Nordjylland, og enkelte af vores egne hold deltager også.
Søndag holder vi lokalopvisning med alle hold fra Bagterp Gymnastik.
Flere informationer følger.

Opvisningstøj
I forbindelse med opvisning kan du forvente en supplerende udgift til opvisningstøj. Instruktørerne vil give nærmere besked herom, hvis det bliver aktuelt. Foreningen giver et tilskud på 100 kr. pr. gymnast til indkøb af opvisningstøj (150 kr. pr. gymnast på Bagterp Pigerne og Bagterp Springerne).

Rabat for deltagelse på flere hold
Hvis du tilmelder dig flere hold, skal du kun betale halv pris for det billigste hold. Betalingssystemet kan desværre ikke automatisk registrere, om en gymnast er tilmeldt flere hold. Du skal derfor selv kontakte vores kasserer senest 1. oktober med oplysning om, hvilke hold du er tilmeldt og dit kontonummer, så vil rabatten blive refunderet ultimo oktober.
 
Rabat til pensionister
Gymnaster over 65 år skal kun betale halv pris. Rabatten får du automatisk, når du tilmelder dig som pensionist til holdet.
 
Sommergymnastik
Foreningen udbyder hvert år et antal sommergymnastik-hold i perioden april-juni. Information herom følger i marts.
 
Sæsonstart og -afslutning
Sæsonen starter første hele uge i september. Sæsonen slutter traditionen tro med vores opvisningsweekend, som ligger medio marts - Datoen fremgår af kalenderen. Enkelte hold har en enkelt træning efter opvisningen – instruktørerne giver besked herom.
 
Tilmelding
Tilmelding til holdene og betaling foregår online via dankort på denne hjemmeside, og tilmeldingen åbner i begyndelsen af august - Datoen fremgår af kalenderen. Du vil få besked med det samme, om du har fået en plads på holdet, eller om du er kommet på venteliste.

Værdigenstande
Mobiltelefoner og andre værdigenstande, som medbringes til træninger, er på eget ansvar.
Bagterp Idrætsforening | Fuglsigvej 52 | 9800 Hjørring