Til hjælpeinstruktører
 
Børneattest
Alle hjælpeinstruktører over 15 år skal udfylde en børneattest. Dette sker via din e-boks - du vil modtage nærmere information herom. Hjælpeinstruktører, som ikke har en børneattest, kan ikke træne i foreningen.
 
Forventninger til dig
 • Du går selv på et gymnastikhold
 • Du er et forbillede for gymnasterne
 • Du er engageret og deltager så vidt muligt i alle træninger
 • Du deltager i planlægningen
 • Du står for aktiviteter
 • Du hjælper med redskaber
 • Du hjælper børnene
 • Du møder velforberedt 10-15 min før
 • Du deltager i opvisningsweekenden og ledermøder
 • Du deltager i trænerkurser
 • Du deltager som hjælper ved foreningens arrangementer fx julefest og fastelavn
Frikontingent
Som hjælpeinstruktør får du frikontingent på hold i Bagterp Gymnastik. Du skal give besked til Pernille om, hvilket hold du ønsker at gå på.
 
Kontaktperson
Alle hold har tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen. Du er altid velkommen til at kontakte vedkommende, hvis der er noget, du har brug for hjælp til i forhold til holdets instruktør eller foreningen generelt.
 
Kursus
Som hjælpeinstruktør har du mulighed for at tage på kurser, hvor Bagterp Gymnastik betaler kursusgebyret. Kursusoversigt findes på DGIs hjemmeside og gymnashops hjemmeside. Tilmelding skal ske gennem mail til Pernille og på gymnashop.dk – husk at oplyse kursusnummer, dit navn, fødselsdato og tlf.
 
Ledermøder
Der afholdes i løbet af sæsonen 4 møder for instruktører, hjælpeinstruktører og spurtere - se datoerne i kalenderen.
 • Opstartsmøde i august – ryste sammen og komme godt fra start
 • Ledermøde i november – hvordan går det på holdene
 • Ledermøde i januar – opvisning, sommergymnastik og næste sæson
 • Evalueringsmøde i marts – opvisning og hygge
Musik
Tilkobling af pc, tablet eller mobiltelefon til musikanlægget er på eget ansvar.

Omkostningsgodtgørelse
Omkostningsgodtgørelse udbetales medio januar og dækker hele sæsonen, opvisninger og eventuelle weekender.
 • Ved 1 time                    kr. 1.200,00 i alt
 • Ved 1 ½ time                kr. 1.600,00 i alt
For sommergymnastik udbetales gavekort på 400 kr. ved 1 time og på 500 kr. ved 1 ½ time.
 
Opvisning - et fælles projekt i foreningen
Fredag gør vi i fællesskab klar til weekendens opvisninger.
Lørdag er der DGI-opvisning i Fiberhallen.
Søndag holder vi lokalopvisning i Fiberhallen.
Flere informationer følger - se dato i kalenderen.
 
Tøj
Alle instruktører, hjælpeinstruktører og spurtere får ved start i foreningen en jakke og en t-shirt, som skal bruges ved arrangementer i og udenfor foreningen.
 
Vil du være hjælpeinstruktør?
Du skal gå i min. 7. klasse efter sommerferien. Vil du/dine forældre vide mere, kan du kontakte bestyrelsen. Bemærk: Det er ikke sikkert, at vi får brug for alle, som ønsker at være hjælpeinstruktør.
Bagterp Idrætsforening | Fuglsigvej 52 | 9800 Hjørring