Til instruktører
 
Børneattest
Alle instruktører skal udfylde en børneattest. Dette sker via din e-boks - du vil modtage nærmere information herom. Instruktører, som ikke har en ren børneattest, kan ikke træne i foreningen. 
 
Dragtbestilling og -betaling
Du skal bestille prøve- og opvisningstøj til dit hold via Kristiane. Bestilling af prøvetøj sker i forbindelse med ledermødet i november.

Foreningen giver et tilskud på 75 kr. pr. gymnast til indkøb af opvisningstøj. Husk at medregne evt. tryk på tøjet, opsætning og forsendelse i din pris til gymnasterne.
 
Når du skal opkræve betaling fra dine gymnaster, kan du enten vælge at modtage pengene kontant fra forældrene eller få oprettet et "betalingshold", hvor forældrene betaler via Conventus. Oprettelse af betaling gennem Conventus sker gennem holdets kontaktperson. Det er dit ansvar som instruktør, at gymnasterne betaler for deres opvisningstøj.
 
Hvis den samlede pris for opvisningstøjet medfører en egenbetalingen, som er højere end 400 kr. pr. gymnast, skal dette godkendes bestyrelsen inden bestilling. Bestyrelsen opfordrer til, at en evt. egenbetaling bliver så lav som mulig, så alle familier har råd til at deltage i opvisningen.
 
Forventninger
 • Du er et forbillede for gymnasterne, hjælpeinstruktører og spurtere
 • Du er engageret, udadvendt, positiv og ansvarlig samt tydelig i både tale og kropssprog
 • Du er imødekommende og informerende overfor gymnasterne og forældre
 • Du videreuddanner dig løbende ved at deltage i instruktør-/trænerkurser
 • Du er villig til at modtage vejledning
 • Du skaber gode og lærerige rammer for hjælpeinstruktører, spurtere og gymnaster
 • Du planlægger din træning og møder velforberedt 10-15 min før
 • Du sætter redskaber/rekvisitter rigtigt på plads og bliver, indtil alle gymnaster er hentet
 • Du deltager i opvisningsweekenden, ledermøder og holdarrangementer.
Forældrebrev
Du opfordres til at sende et forældrebrev ud efter en af de første træningsgange. Brevet skal sendes via Conventus og kan f.eks. indeholde:
 • Præsentation af holdets instruktører, hjælpeinstruktører og spurtere
 • Intentioner med holdet og hvorfor gør vi, som vi gør til træning?
 • Information om kontaktperson-funktionen
 • Kalender med ferieuger og opvisningsdatoer/opvisningsantal
 • Ekstra tilbud som f.eks. ekstra træningsgange
 • Forventninger til gymnaster og forældre - herunder information om opkrævning til opvisningstøj
 • Vil man have søskende i hallen/med til træning
 • Afbud til hvem og hvornår
Frikontingent
Som instruktør får du frikontingent på hold i Bagterp Gymnastik. Det gælder også, hvis du har barn/børn, som skal gå på et af foreningens hold. Du skal give besked til Pernille om, hvilket hold du eller dine børn ønsker at gå på.
 
Førstehjælpskasse og isposer
Der er førstehjælpskasse og isposer i det hvide skab i redskabsrummet. Der er skadeskasse til instruktører, der træner på UCN. Når der er 4 isposer tilbage, skal du give besked til Vibeke.
Kontaktpersonen for holdet skal orienteres ved større skader, hvor forældre er blevet kontaktet.
 
Juleposer
Du har mulighed for købe lidt godt til dit hold sidste gang inden jul. Du har 10 kr. pr. gymnast og instruktører/hjælpeinstruktører/spurtere. 
 
Kontaktperson
Alle hold har tilknyttet en kontaktperson fra bestyrelsen. Du er altid velkommen til at kontakte vedkommende, hvis der er noget, du har brug for hjælp til i forhold til holdet, forældre eller foreningen generelt. Kontaktpersonen besøger holdet 1-2 gange i løbet af sæsonen.
 
Kursus
Som instruktør er der eventuelt mulighed for at tage på kurser, hvor Bagterp Gymnastik betaler kursusgebyret. Kursusoversigt findes på DGIs hjemmeside og gymnashops hjemmeside. Tilmelding skal ske gennem mail til Pernille – husk at oplyse kursusnummer, dit navn, fødselsdato og tlf.
 
Ledermøder
Der afholdes i løbet af sæsonen 4 møder for instruktører, hjælpeinstruktører og spurtere - se datoerne i kalenderen.
 • Opstartsmøde i august – ryste sammen og komme godt fra start
 • Ledermøde i november – hvordan går det på holdene
 • Ledermøde i januar – opvisning, sommergymnastik og næste sæson
 • Evalueringsmøde i marts – oprydning, evaluering og hygge
Musik
I hallen kan afspilles cd og minidisc. I gymnastiksalen kan afspilles kassettebånd, cd og minidisk. Der er jackstik til rådighed begge steder. Der er i omkostningsgodtgørelsen indregnet 100 kr. til køb af musik på musiktjenester. Specielle ønsker til indkøb af musik aftales med kassereren.

Tilkobling af pc, tablet eller mobiltelefon til musikanlægget er på eget ansvar.
 
Nøgler
Alle instruktør-teams for udleveret en nøgle til redskabsrum, musik mv. af Lone.

Omkostningsgodtgørelse
Omkostningsgodtgørelse udbetales i januar og dækker hele sæsonen, opvisninger og eventuelle weekender.
 • Ved 1 time                    kr. 3.600,00 i alt
 • Ved 1 ¼ time                kr. 4.200,00 i alt
 • Ved 1 ½ time                kr. 4.800,00 i alt

For sommergymnastik udbetales gavekort på 1.000 kr. ved 1 time og på 1.500 kr. ved 1 ½ time.
 
Kørsel i egen bil ud over 10 km refunderes med 1,50 kr./km. Udgifter til tog og bus refunderes ud fra billetter/kvitteringer.
 
Opvisning - et fælles projekt i foreningen
Fredag gør vi i fællesskab klar til weekendens opvisninger.
Lørdag er der DGI-opvisning i Fiberhallen.
Søndag holder vi lokalopvisning i Fiberhallen.
Flere informationer følger - se dato i kalenderen.

Planlægning
Instruktørerne indkalder til deres team af hjælpeinstruktører og spurtere til planlægningsmøde inden opstarten. På mødet kan man lære hinanden lidt bedre at kende, tale om forventninger til hinanden, forventninger til hvad holdet skal opnå i løbet af sæsonen, og om der evt. er kurser, man ønsker at deltage på sammen.
Redskabs- og inventarliste
Liste over foreningens redskaber findes her:
Tøj
Alle instruktører, hjælpeinstruktører og spurtere får ved start i foreningen foreningstøj, som skal bruges ved arrangementer i og udenfor foreningen.
 
For information om opvisningstøj – se under dragtbestilling og –betaling.

Vikar/afløser
Er du forhindret i at gennemføre en træning, skal du forsøge at finde en afløser evt. med hjælp fra holdets kontaktperson. 

Hvis man er afløser på et hold, ved fravær af den faste instruktør, afregnes indbyrdes mellem de to instruktører.
 
Vil du gerne være instruktør?
Hvis du selv har lyst til at være instruktør, eller kender andre, som gerne vil være instruktør, kan du kontakte bestyrelsen.
 
Økonomi
Ved aflevering af kontanter fra f.eks. dragtbetaling skal alle pengene afleveres samlet i kassererens postkasse og send gerne en sms, når du har afleveret - se adresse og kontaktoplysninger på bestyrelses-siden. Pengene afleveres i en pose med holdnavn påført samt et lille "regnestykke" med, hvor mange penge du afleverer, og hvordan du er nået frem til beløbet.

Eksempel på "regnestykke":
   Springfyrerne - 28 deltagere 
   Bukser 60 kr
   T-shirt 40 kr
   Ialt 100 kr
   Tilskud 75kr
   Egenbetaling 25kr
   Resultat = 28 deltagere x 25 kr = 700 kr
Bagterp Idrætsforening | Fuglsigvej 52 | 9800 Hjørring