Menu

Egenbetaling Cups

HUSK - Det er spillerens navn og fødselsdato der skal registreres! Husk email adresse da det er trænernes vigtigste informations kanal ang. holdet!

Bagterp Idrætsforening passer godt på dine data.
Når du tilmelder dig som medlem i Bagterp Idrætsforening, vil vi modtage nogle af dine personoplysninger.
Her kan du læse mere om, hvordan vi behandler dine oplysninger - se Persondatabeskyttelse.

 

Luk